بازی های مناسب کودکان از 0 تا 2سالگی
اسباب بازی
M.R.F2000

بازی های مناسب کودکان از 0 تا 2سالگی

کودکی که متولد می‌شود، مجموعه‌ای از توانایی‌های خارق العاده را با خودش می آورد؛ توانایی‌هایی که در ارتباط با پدر و مادر و دنیای بیرون،می باشد . بازی و مشارکت پدر و مادر با کودک خود یکی از راه‌های کلیدی و بسیار مهم برای شکوفایی استعداد و رشد صحیح اوست؛ راهی که از همان بدو تولد به روی پدر و مادر باز است و می توانند فرزند خود را باهوش و خلاق بار بیاورند.

بیشتر بخوانید »